Pożar mostu Poniatowskiego

2011-02-16

Pożar prowizorycznych przęseł mostu Poniatowskiego, zwalonych w 1915 roku. Rok 1917.