Czy PARP dobrze obsługuje POIG?

2010-06-07

Dalej przetacza się awantura „Oszukani przez PARP”. Przypomnijmy: przedsiębiorcy, którzy uwierzyli w zapewnienia PARP o tym, że kolejność składania wniosków nie będzie miała znaczenia, poczuli się oszukani gdy ta kolejność stała się nagle decydująca.

Nie chcę wnikać w szczegóły — owszem, wierzenie w to, co mówią urzędnicy, jest naiwnością. Racją jest też, że urzędnicy powinni ostrożniej i staranniej się wypowiadać. Ważne jest jednak co innego: PARP pełni rolę instytucji zaufania publicznego, rozdzielając pieniądze z funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Co więcej, ta rola jest bardzo zyskowna: PARP dostaje za rozdzielanie pieniędzy POIG pokaźne sumy pieniędzy.

Awantura „Oszukani przez PARP”, jak również incydenty takie jak kolejki obstawione przez wynajętych ochroniarzy, wyrzucających w szamotaninie ludzi, pokazują wyraźnie, że PARP źle wywiązuje się ze swojej roli. Niezależnie od wyrafinowanych wyjaśnień przedstawianych przez kierownictwo PARP, coś jest bardzo niedobrze.

Zamiast udawać, że problemu nie ma, należy poważnie rozważyć czy inna instytucja nie nadawałaby się lepiej do obsługi programów POIG.