Państwo prawa?

2010-04-07

W ciekawych czasach żyjemy. Oto rząd kraju, głoszącego ideały wolności, równości i demokracji, oraz krzewiącego owe ideały w różnych częściach świata, autoryzuje zabicie swojego obywatela. Sądów w sprawę się nie miesza.