Sukces informatyków z UW

2009-06-08

Światowy sukces informatyka z UW — czytamy w dzisiejszej Gazecie Stołecznej.

Markowi Cyganowi i Przemysławowi Dębiakowi należą się wielkie gratulacje. To niezmiernie trudny konkurs gdzie startują ludzie z całego świata. Zajęcie wysokiej pozycji świadczy o fantastycznych zdolnościach rozwiązywania zadań algorytmicznych.

Miejmy nadzieję, że nie przeczytamy zaraz „zwycięzcy wyjechali do pracy w (Microsoft/Google) w Dolinie Krzemowej”. Dziennikarze regularnie przedstawiają taki obrót sprawy jako Sukces Polaka w Wielkim Świecie (wychodzą kompleksy), podczas gdy jest to dla naszego kraju porażka.

Cieszyłbym się raczej, gdyby najlepsi algorytmicy zostawali w kraju, i zakładali wraz z innymi nowe firmy.