Mini Seedcamp w Warszawie

2009-02-11

W marcu odbędzie się w Warszawie Mini Seedcamp -- współorganizowana przez Aula Polska impreza, mająca na celu danie młodym firmom szansy zaprezentowania się i wystartowania w konkursie Seedcamp. Z notki prasowej:

Ty lub Twój zespół macie pomysł na nowy, innowacyjny start-up, ale brakuje
Wam środków do jego realizacji i rozwoju? Już teraz dla wszystkich
tworzących aplikacje internetowe otwiera się nowa szansa. Mogą oni składać
swoje zgłoszenia na marcowy Mini Seedcamp Warszawa, przeznaczony dla twórców
z krajów nadbałtyckich i Europy Wschodniej.

Po raz kolejny za sprawą imprezy Mini Seedcamp, która odbędzie się 18 marca
w Warszawie w budynku Agory przy ul. Czerskiej 8/10, twórcy dwudziestu
najlepszych projektów w trakcie prezentacji, dyskusji panelowych i
indywidualnych rozmów skonfrontują swoje pomysły z opiniami ponad
pięćdziesięciu liderów branży IT w Europie - przedsiębiorców, inwestorów i
projektantów. To okazja dla stale rozwijającego się i obiecującego rynku
nowych technologii w Polsce na zaistnienie ze swoimi projektami w Europie i
na świecie.

Zespoły skorzystają z zaangażowania i porad uznanych mentorów i liderów
branży IT. Znajdą się wśród nich m.in. projektanci, specjaliści od
marketingu, przedsiębiorcy i przedstawiciele funduszy typu venture capital.
Podczas serii interaktywnych paneli dyskusyjnych i nieformalnych sesji
indywidualnych wybrane zespoły uzyskają nie tylko bezcenną wiedzę, ale także
solidne fundamenty i porady pomocne przy uruchamianiu innowacyjnych
projektów w Europie.

Projekty można zgłaszać do końca wtorku 3 marca 2009. Więcej szczegółów o
idei Seedcampu, aktualności i informacje jak aplikować do konkursu na
mini-stronie 
http://seedcamp.com/pages/warsaw09.

W warszawskim wydaniu Mini Seedcampu będę jednym z mentorów. Zachęcam do zgłaszania się i do zobaczenia!